In de museumles maken kinderen op interactieve wijze kennis met het museum in het algemeen en met het leven en werk van Piet Mondriaan in het bijzonder.

Groep 1 + 2: Allemaal kunstenaars

Wat is een kunstenaar? Wat doet een kunstenaar en wat heeft hij nodig? Leerlingen worden meegenomen in de wereld van de kunstenaars en in het bijzonder die van Piet Mondriaan. In het Mondriaanhuis stappen zij binnen in zijn atelier en bekijken ze zijn schilderspullen.

Groep 3 + 4: Een museum voor iedereen

Kinderen leren door middel van zoek- en doe-opdrachten wat een museum is. Waarom is er een museum over Mondriaan? En wat laat je daar dan zien? Middels praktische opdrachten en rollenspellen gaan de leerlingen op onderzoek uit.

Groep 5 t/m 8: Reis mee met Mondriaan

Leerlingen worden meegenomen naar de roerige tijd waarin Mondriaan leefde en maken echt kennis met de kunstenaar. Ze bekijken samen hoe de wereld om hem heen én zijn schilderijen veranderde.

Er wordt tevens aan ieder lespakket een praktische of interactieve verwerkingsopdracht toegevoegd, hierdoor duurt de museumles in totaal anderhalf uur.

Groepsgrootte, kosten en aanmelden

De kosten voor een museumles bedragen € 43,- per 15 kinderen. Dit is inclusief lesbrief, het praktisch lesmateriaal en de toegang tot het Mondriaanhuis voor leerlingen en begeleiders. Leerlingen worden tijdens hun bezoek aan het Mondriaanhuis in groepen van maximaal 15 begeleid door een museumdocent van het Mondriaanhuis. Er kunnen maximaal twee groepen tegelijk starten.

De museumles duurt  75 minuten. Om de museumles zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat per 15 leerlingen minimaal 2 begeleiders vanuit school aanwezig zijn.
Het is handig als de kosten tijdens het bezoek aan het Mondriaanhuis worden betaald. Er is een pinautomaat aanwezig. De lesbrief inclusief het lesmateriaal worden digitaal verzonden. Aanmelden voor de lessen (svp. minimaal een maand van tevoren) kan via educatie@mondriaanhuis.nl

Lesmateriaal De Stijl voor basisscholen

In het kader van het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design is speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Ook het Mondriaanhuis was hierbij betrokken. Het pakket is ontworpen voor leerkrachten in het basisonderwijs uit de Provincie Utrecht, maar mag vanzelfsprekend ook door scholen elders in het land gebruikt worden.

De lessuggesties laten leerlingen op speelse wijze kennismaken met kunstbeweging De Stijl. En ze kunnen meer leren over de kunstenaars Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld, dé iconen van De Stijl in de provincie Utrecht. Het lespakket bestaat uit een handleiding, een PowerPoint en lessuggesties voor zowel de groepen 1 t/m 4 als de groepen 5 t/m 8.

Voor leerlingen die graag zelf een spreekbeurt willen houden over De Stijl, staan er ook tips en content op de website.

Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.destijlutrechtamersfoort.nl/nl/educatie

Voortgezet onderwijs

Er zijn twee kijkwijzers ontwikkeld, een voor onderbouw havo/vwo en vmbo alles, plus een kijkwijzer voor bovenbouw havo/vwo. Leerlingen gaan zelfstandig of in kleine groepjes door het Mondriaanhuis en de vragen die in de Kijkwijzer staan kunnen daarna klassikaal besproken worden. Mail voor meer informatie over de kijkwijzers naar educatie@mondriaanhuis.nl

Rondleidingen

Het Mondriaanhuis biedt rondleidingen op maat voor middelbare scholen. Deze rondleidingen duren een uur en kosten 35,- per 15 leerlingen.
Mail voor meer informatie over reserveren naar educatie@mondriaanhuis.nl