Tussen de Vlaamse Primitieven en de Hollandse meesters van de Gouden Eeuw ligt een kunsthistorische eeuw die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Reden voor de Vrije Academie om juist deze eeuw onder de loep te nemen.
In tien colleges laat kunsthistorica Marieke van Wamel alle belangrijke kunstenaars uit deze periode de revue passeren.

Praktische informatie

De colleges vinden plaats op maandag vanaf 21 september 2020
Tijd : 11:00 tot 13:00  
Locatie: Mondriaanhuis Kortegracht 11 Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden

De Vrije Academie is het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst & cultuur,  culturele kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maakt.