Het Mondriaanhuis heeft een aantrekkelijk programma voor het basisonderwijs. In de museumles maken kinderen op interactieve wijze kennis met het museum in het algemeen en met het leven en werk van Piet Mondriaan in het bijzonder.

Groep 1 + 2: Allemaal kunstenaars

Wat is een kunstenaar? Wat doet een kunstenaar en wat heeft hij nodig? Leerlingen worden meegenomen in de wereld van de kunstenaars met uiteraard veel aandacht voor Piet Mondriaan. In het Mondriaanhuis stappen zij binnen in zijn atelier en bekijken ze zijn schilderspullen.

Groep 3 + 4: Een museum voor iedereen

Kinderen leren door middel van zoek- en doe-opdrachten wat een museum is. Waarom is er een museum over Mondriaan? En wat laat je daar dan zien? Middels praktische opdrachten en rollenspellen gaan de leerlingen op onderzoek uit.

Groep 5 t/m 8: Reis mee met Mondriaan

Leerlingen worden meegenomen naar de roerige tijd waarin Mondriaan leefde en maken echt kennis met de kunstenaar. Ze bekijken samen hoe de wereld om hem heen én zijn schilderijen veranderde.

Er wordt tevens aan ieder lespakket een praktische of interactieve verwerkingsopdracht toegevoegd.

Speciaal basisonderwijs

Het Mondriaanhuis ontvangt regelmatig leerlingen uit het speciaal onderwijs. In overleg kunnen we bestaande programma’s  aanpassen, waardoor ze aansluiten bij de leerlingen. Neem hiervoor gerust contact op met:  educatie@mondriaanhuis.nl

Praktische informatie

Tijdsduur: 75 minuten

Kosten: € 115,- per klas. Dit is inclusief lesbrief, het praktisch lesmateriaal en de toegang tot het Mondriaanhuis voor leerlingen en begeleiders. De lesbrief inclusief het lesmateriaal wordt digitaal verzonden.

Groepsgrootte en begeleiding: Leerlingen worden tijdens hun bezoek aan het Mondriaanhuis in groepen van maximaal 15 personen begeleid door een museumdocent van het Mondriaanhuis. Er kunnen maximaal twee groepen tegelijk starten. Om de museumles zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat per 15 leerlingen minimaal twee begeleiders vanuit school aanwezig zijn.

Aanmelden via: educatie@mondriaanhuis.nl