De eerste collectie bevat geometrisch-abstracte kunst, in langdurige bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkregen. Het gaat in totaal om 114 objecten. Bekende namen als Jan Schoonhoven, Cesar Domela Nieuwenhuis, Peter Struycken, Carel Visser, Ben Akkerman en Joost Baljeu behoren tot deze collectie.

De tweede collectie bevat constructief concrete kunst met afmeting 30 x 30 cm, in langdurige bruikleen verkregen van internationaal werkende kunstenaars. Het gaat in totaal om 339 kunstwerken. Kunstenaars als Douglas Allsop, John Carter, Andre van Lier, Josef Neuhaus, Vera Molnar, Eric Saxon en Gilbert Decock behoren tot deze collectie.

Het Mondriaanhuis toont in het museum negen naturalistische werken uit de beginperiode van Mondriaan. Deze landschappen en stadsgezichten zijn afkomstig uit de collectie Esser.  De arts J.F.S. Esser (1877–1946) bezat destijds één van de omvangrijkste collecties Nederlandse moderne kunst. De collectie telde rond 1912 achthonderd kunstwerken en omvatte maar liefst tachtig werken van Mondriaan. Dit waren allemaal naturalistische doeken uit de beginperiode van de schilder, daar de verzamelaar abstracte kunst niet zo kon waarderen. De erven van dhr. Esser hebben het Mondriaanhuis negen werken in langdurig bruikleen gegeven.  

Voor meer informatie over de collectie kunt u mailen naar Annegreet Kalteren, collectiebeheerder van het Mondriaanhuis.