Mondriaan 150 in Amersfoort is een cultureel feest voor en door iedereen. Voor alle Amersfoorters die amateurkunst beoefenen en in 2022 ook een activiteit willen organiseren die past bij dit feest, is er een fonds in het leven geroepen. Heb jij een goed idee voor een vernieuwende of tot de verbeelding sprekende activiteit? Lever dan vóór 7 maart je plan in voor een bijdrage in de kosten.

Sociaal Cultureel  Fonds De Amersfoortse

Het Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoorte heeft een bedrag van € 20.000,- ter beschikking gesteld voor deelnemers aan amateurkunst (informeel of georganiseerd) om plannen en activiteiten te realiseren die passen bij het ‘Feest van de Verbeelding’.
Ben jij bezig met een experimentele dans performance, een tot de verbeelding sprekend kunstwerk, een grensverleggend theaterstuk of iets anders dat past bij de thema's verbeelding en vernieuwing? Lever dan je plan in en vraag aan!
Aanvragen kan tot 7 maart 2022.

Aanvragen

Voorwaarden

Een aanvraag kan worden ingediend wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1.Het project is vernieuwend en prikkelt de verbeelding.
2.De aanvraag sluit aan bij het 150 jaar Mondriaan-thema: Feest van de verbeelding.
3.Uit de begroting moet blijken dat 50 % van de totale kosten van het project uit eigen middelen dan wel andere fondsen gedekt wordt. Per aanvraag kan maximaal € 1.500 worden toegekend.
De uitvoering (voorbereiding en realisatie) van het project vindt plaats in 2022.

Aanvragen

Stuur een korte beschrijving (maximaal 1 A4) van het project met een uitleg in hoeverre juist deze activiteit aansluit op het 150 jaar Mondriaan-thema en prikkelend en/of vernieuwend is voor jou of voor jouw vereniging.

Voeg bij de aanvraag een begroting toe waaruit blijkt dat de aanvrager 50 % van de totale kosten uit eigen middelen dan wel andere fondsen kan dekken. Vermeld eveneens de geplande uitvoeringsdatum.
Stuur e.e.a. per e-mail naar platformamateurkunst@scholenindekunst.nl, t.a.v. Ellen van Genuchten.

Aanvragen

Foto: Wim Lanser